52 Village Photo


PADANA

ARABLUS

ARIKHANA

CHANGA

CHAPABERAJA

CHELA

DABASANG

DATA

DHHICHDA

GAGVA

GAJANA

GOINJ

JAKHAR

JAM KHAMBHALIA

JAMNAGAR

JOGVAD

JUNI HARIPAR

KAJURDA

KAKBHAI SINHAN

KANALUS

KANSUMRA

KHARA BERAJA

KHATIYAR

KHIRASARA

LAKHABAWAL

MACHUBERAJA

MITHOI

MOTA AMBLA

MOTA LAKHIA

MOTA MANDHA

MOTI KHAWDI

MOTI RAFUDAD

MUNGNI

NANA LAKHIA

SIKKA

NAGHEDI

NAGDA

NANAMANDHA

NANIKHAWDI

NANI RAFUDAD

NAVAGAM

NAVI HARIPAR

RASANGPAR

RAVALSAR

SAGPAR

SETALOOS

SEVAK DHUNIA

SINGACH

SODASLA

T.DEVARIYA

TARGHADI

TIMBDI

VDALIYASINHAN

VAV BERAJA

VASAI